top of page

Ons Beleid

Bepalings & Voorwaardes 1 Januarie 2024

 

Webwerf-eienaar, die aanbieding en binding van voorwaardes

Hierdie webwerf word besit en bestuur deur kaarkies.co.za. Hierdie bepalings bevat die bepalings en voorwaardes waaronder u ons webwerf en dienste mag gebruik soos deur ons aangebied. Hierdie webwerf bied besoekers inligting rakende waar hulle opkomende afrikaanse vertonings regstreeks kan ervaar en bywoon asook kaartjies koop vir van hierdie vertonings. Deur die webwerf van ons te besoek of diens te gebruik, stem u in dat u gelees het, dit verstaan ​​en daartoe instem om gebind te wees aan hierdie bepalings.

 

Wie kan u webwerf gebruik; wat is die vereistes om 'n rekening te skep

Om ons webwerf te kan gebruik en / of ons dienste kan ontvang, moet u minstens 12 jaar oud wees, of die wettige ouderdom van meerderheid in u regsgebied, en die regsbevoegdheid, die reg en die vryheid hê om dit aan te gaan in terme van 'n bindende ooreenkoms. U mag nie hierdie webwerf gebruik en / of dienste ontvang as dit in u land verbied word nie of onder enige wet of regulasie wat op u van toepassing is nie.

 

Belangrike kommersiële voorwaardes wat aan klante aangebied word

Wanneer u 'n prysplan koop, stem u in dat: (i) u verantwoordelik is om die volledige itemlys te lees voordat u 'n verbintenis aangaan om dit te koop: (ii) u 'n wettig bindende kontrak aangaan om 'n lidmaatskap te koop wanneer u 'n die lidmaatskap van toepassing koop, en u dan die betalingsproses voltooi.

 

Die pryse wat ons hef vir die gebruik van ons dienste word op die webwerf gelys. Ons behou ons die reg voor om ter enige tyd ons pryse vir lidmaatskap opsies wat vertoon word, te verander en prysfoute wat per ongeluk kan voorkom, reg te stel. Prys veranderinge vir lidmaatskap opsies sal geen effek he op lede wat alreeds ‘n prysplan gekoop het wat op datum van prysplan aanpassing nog aktief is nie.

 

'Die fooi vir die dienste en ander koste wat u mag opdoen in verband met u gebruik van die diens, soos belasting en moontlike transaksiefooie, word maandeliks volgens u betaalmetode gehef.

 

Behoud van die reg op aanbod

Ons mag, sonder vooraf kennisgewing, die dienste verander; ophou om die dienste of enige kenmerke van die dienste wat ons aanbied te lewer; of perke skep vir die dienste. Ons mag die toegang tot die dienste permanent of tydelik beëindig of opskort sonder kennisgewing en aanspreeklikheid vir enige rede, of om geen rede nie.

 

Eienaarskap van intellektuele eiendom, kopiereg en logo's

Die diens en alle materiaal daarin of daardeur oorgedra, insluitend, sonder beperking, sagteware, beelde, teks, grafika, logo's, patente, handelsmerke, diensmerke, kopiereg, foto's, klank, video's, musiek en alle Intellektuele Eiendomsreg wat daarmee verband hou, is die eksklusiewe eiendom van Afrikaansevertonings.com en samewerkendes. Behalwe soos eksplisiet hierin bepaal, word niks in hierdie voorwaardes geag 'n lisensie in of onder sodanige Intellektuele Eiendomsreg te skep nie, en u stem in om nie te verkoop, te lisensieer, te huur, te verander, te versprei, te kopieer, te reproduseer, uit te stuur, in die openbaar te vertoon, afgeleide werke daarvan openbaar op te voer, te publiseer, aan te pas, te wysig of te skep nie.

 

Reg om die gebruikerrekening op te skort of te kanselleer

Ons kan u toegang tot die diens permanent of tydelik beëindig of opskort sonder kennisgewing en aanspreeklikheid om enige rede, insluitend as u enige bepaling van hierdie bepalings of enige toepaslike wet of regulasies oortree. U mag die gebruik ter enige tyd staak en versoek om u rekening en / of enige dienste te kanselleer. Nieteenstaande die voorgaande, met betrekking tot outomaties hernieude intekeninge op betaalde dienste, sal sodanige intekeninge slegs gestaak word na die verstryking van die betrokke tydperk waarvoor u reeds betaal het.

 

 

Skadeloosstelling

U stem in om Ruan Pansegrouw te vrywaar en skadeloos te stel vir enige eise, verlies, aanspreeklikheid, eise of uitgawes (insluitend prokureursfooie) wat deur enige derde party teen hulle gestel word as gevolg van, of voortspruitend uit of in verband met u gebruik van die webwerf of enige van die dienste wat op die webwerf aangebied word.

 

Beperking van aanspreeklikheid

Tot die maksimum mate wat deur die toepaslike wetgewing toegelaat word, is Ruan Pansegrouw in geen geval aanspreeklik vir enige indirekte, straf, toevallige, spesiale, gevolglike of voorbeeldige skade nie, insluitend sonder beperking, skadeverlies vir winsverlies, klandisiewaarde, gebruik, data of ander ontasbare verliese, voortspruitend uit of verband hou met die gebruik van, of onvermoë om die diens te gebruik.

 

Tot die maksimum mate wat die toepaslike wetgewing toelaat, aanvaar Ruan Pansegrouw geen aanspreeklikheid vir enige (i) foute, of onakkurate inhoud nie; (ii) persoonlike besering of saakbeskadiging, van watter aard ook al, wat voortspruit uit u toegang tot of gebruik van ons diens; en (iii) enige ongemagtigde toegang tot of gebruik van ons veilige bedieners en / of enige persoonlike inligting wat daarin gestoor word.

 

Reg om voorwaardes te verander en te wysig

Ons behou die reg voor om hierdie voorwaardes van tyd tot tyd na wense te verander. Daarom moet u hierdie bladsy gereeld hersien. Wanneer ons die bepalings op 'n wesenlike manier verander, sal ons u in kennis stel dat daar wesenlike veranderinge aan die bepalings aangebring is. U voortgesette gebruik van die webwerf of ons diens na sodanige verandering beteken dat u die nuwe bepalings aanvaar. As u nie tot enige van hierdie bepalings of toekomstige weergawes van die bepalings instem nie, gebruik dan nie die webwerf of die diens nie (of gaan voort).

 

Promosie-e-pos en -inhoud

U stem in om van tyd tot tyd promosieboodskappe en -materiaal van ons te ontvang, per pos, e-pos of enige ander kontakvorm wat u aan ons mag verskaf (insluitend u telefoonnommer vir oproepe of sms-boodskappe). As u nie sulke promosiemateriaal of kennisgewings wil ontvang nie, moet u ons dit te eniger tyd in kennis stel.

 

Voorkeur van reg en geskilbeslegting

Hierdie bepalings, die regte en remedies wat hieronder verskaf word, en enige eise en geskille wat hiermee verband hou en / of met die dienste, word onderhewig aan, uitgelê onder en toegepas in alle opsigte, uitsluitlik en uitsluitlik in ooreenstemming met die interne substantiewe wette van Suid Afrika, sonder inagneming van die beginsels van wetsbotsings. Enige en al sulke eise en geskille sal ingedien word, en u stem hiermee in dat dit uitsluitlik beslis word deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie in die Wes-Kaap. Die toepassing van die Verenigde Nasies se Konvensie vir Kontrakte vir die Internasionale Verkoop van Goedere word hiermee uitdruklik uitgesluit.

bottom of page